AC-Service

AC-Service

Låt oss ge din AC-anläggning nytt liv! Är det dålig eller ingen effekt alls i din luftkonditionering i bilen så kontrollerar vi systemet på en liten stund.
Vi startar med en översyn av systemet som innefattar okulärkontroll, söker efter läckage med UV-utrustning med vilket det är möjligt att upptäcka läckage med indikation från det spårmedel som skall finnas iblandat med köldmediet i kylanläggningen.
Hittas inget synligt/upptäckbart läckage så kopplar vi in oss i systemet och läser av de mätvärden som då visas i analysinstrumenten. Här startar då processen med att tömma eventuella rester i systemet, köldmedium, kompressorolja och spårmedel. Analysen fortsätter därefter med att försätta systemet under vakuumtryck, detta för att säkerställa att rester av bundet köldmedium och fukt verkligen kan samlas upp och tömmas från kylanläggningen.
I detta skapade undertryck står processen i ca 60 minuter för verkligen evakuera alla eventuella rester samt att ytterligare kontrollera systemets täthet.
Vid godkänt resultat startar återfyllningen av kylanläggningen, i annat fall börjar läckageutredningen om återigen.
Efter genomförd återfyllning och slutkontroll provkörs bil och kylsystem för konstaterande av funktion, vilket bör visa på en temperatur på ca 0-9°C i friskluftsventilen.

Om läckage konstateras vid översynen i början av arbetet och komponentläckage upptäcks så lämnar vi självklart prisuppgift på reparation och färdigställande för att din bil återigen skall fungera!

Ovan beskrivna tillvägagångssätt är den metod som innebär den absolut minsta miljöpåverkan samt det mest effektiva sättet att arbeta med AC-system.

Vi är av Incert, som är tillsynsinstitut, certifierade att arbeta med samt att göra ingrepp i mobila kylanläggningar.

Bilservice

Oljebyte, tändstift, bromsbelägg, luft & kupéfilter…. Listan kan göras oändligt lång. Mellanservice och tilläggsarbeten är också sådant vi pysslar med, vi kopplar in oss i bilens servicedator (OBD) och utför den service samt översyn som fordonstillverkaren föreskriver.
Självklart trycker vi dit stämpeln i serviceboken också.
Du får samma service utförd som hos de ”stora” verkstäderna, skillnaden är att du betalar mindre hos oss.

 

Kommentarer inaktiverade.