Däckhotell

Våra förvaringskunder behandlas självklart som VIP-kunder!
När hjulen ligger på vår förvaring har de högsta service, vi har total koll på däcken som förvaras här!
När vi byter dina hjul så registreras du & dina hjul i vårt förvaringssystem med nödvändiga uppgifter, inför varje vår / höst kontaktar vi dig och diskuterar om just dina däck behöver bytas.
Vidare så förbokar vi en tid för dig som sedan skickas till dig inför skiftet till aktuell uppsättning hjul!
Den tiden ändrar du själv enkelt via vår bokningssida eller kontaktar oss för ändring av din tid.
Priser:
Skifte,förvaring och tvätt PV 850:-/säsong
Skifte,förvaring och tvätt C/SUV 975:-/säsong
Hjulförvaring är en tjänst som omfattas av ett eget stycke i avtal med Konsumentverket, se nedan utdrag från ”Särskilda villkor vid avtal om däckförvaring”

Förvaringsavtalet.
Verkstaden skall under avtalstiden förvara kundens däck och/eller fälgar på ett fackmannamässigt vis, med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen samt samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i omhändertagande, tillsyn och vård i övrigt av kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden.
Verkstaden skall kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck / fälg.
Kunden skall vid inlämnandet kunna erhålla ett kvitto på inlämnat gods vid avtalets ingående.

Rätten att kvarhålla däck / fälg.
I de fall konsumenten är sen med betalning får verkstaden kvarhålla däck och/eller fälg till dess verkstaden fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för det belopp verkstaden skall ha betalt.
Har konsumenten inte avhämtat däck och/eller fälg efter avtalstidens slut har verkstaden rätt att försälja det förvarade godset i enlighet med bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats (1985:982)

Övriga bestämmelser vid förvaring.
Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt förvaringsavtalet, till annan utan verkstadens medgivande. Kunden skall tillse att verkstaden har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däckskifte.

forvaring

Kommentarer inaktiverade.